Bij welke huisartsen kan ik terecht ?

U bent uiteraard helemaal vrij om te kiezen welke arts u raadpleegt.

Wij geloven echter heel sterk in een samenwerkingsverband waarbij de patiëntenzorg gedeeld wordt. Dit betekent dat wij allen op de hoogte zijn van uw dossier en dit regelmatig onderling bespreken. Wij menen dat deze manier van werken de zorgkwaliteit ten goede komt en onze beschikbaarheid voor u vergroot.


Voor welke zorg kan ik bij mijn huisartsen terecht?

Wij vormen het eerste aanspreekpunt voor alle problemen van jong en oud.

Wij menen dat elk van uw vragen een grondige uitwerking verdient. Indien er teveel punten zijn om binnen één raadpleging te bespreken, dan bekijken we samen wat het dringendste is en spreken we samen een vervolgconsult af. Typisch kan per consultatie één groot en één klein probleem besproken worden.

 

Wanneer kunnen mijn huisartsen mij zien?

Wij werken zowel via vrije raadpleging als op afspraak.
Het maken van een afspraak kan zowel telefonisch (09/375.11.69) als online via de website (www.hapa.be). Afspraken voor de dag zelf worden best in de voormiddag aangevraagd.

Kom bij voorkeur zelf naar de praktijk, wij beschikken hier immers over de beste uitrusting om u te helpen. In sommige situaties kan een huisbezoek noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Als u toch in de onmogelijkheid verkeert om zelf naar de praktijk te komen, vragen wij om de huisbezoeken tijdig aan te vragen, en liefst tussen 8:00 en 10:00 ’s morgens . Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord.

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het volledige adres
  • Bondige reden van de aanvraag


Spoedgevallen worden uiteraard prioritair behandeld, gelieve ons hiervoor telefonisch te contacteren.

Buiten de praktijkuren en tijdens het weekend kan u beroep doen op de wachtdienst voor de regio Aalter op het nummer 09/374 67 27. Wij onderhouden een goede band met onze collega-huisartsen en overleggen systematisch over eventuele tussenkomsten tijdens de wachtdienst.

 

Wat is de werkfilosofie van mijn huisartsen?

Wij vinden het belangrijk dat onze geneeskunde gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat wij ons op regelmatige basis bijscholen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Wij zullen u steeds zo duidelijk mogelijk informeren over welke behandeling het beste past vanuit wetenschappelijk oogpunt. Vervolgens overleggen we samen wat de beste beslissing is.

 

Hoe kan ik de resultaten van onderzoeken bekomen?

Wij begrijpen dat uw tijd kostbaar is. Daarom vinden wij het niet nodig dat u langskomt op raadpleging voor goede resultaten die geen verdere bespreking vergen. Wij bieden u dus de mogelijkheid om de resultaten op een afgesproken ogenblik telefonisch te bekomen. Zo er afwijkende resultaten zijn, vragen wij u een nieuwe afspraak te maken ter verdere bespreking. U kan zelf ook uw resultaten raadplegen op de website www.cozo.be.

 

Hoe vaak moet ik langskomen?

De verantwoordelijkheid voor uw gezondheid dragen uw artsen samen met u. Het is belangrijk om met kennis van uw medisch dossier en in samenspraak met u, regelmatig controles te doen. Tijdens die consultatie zullen dan ook voldoende voorschriften afgeleverd worden om de tijd tot de afgesproken nieuwe controle te overbruggen. Er kunnen dus geen voorschriften telefonisch aangevraagd worden.

 

Wat kost een consultatie bij uw huisartsen?

Wij geloven dat gezondheidszorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarom zijn wij als huisartsen geconventioneerd. Dit betekent dat wij de gangbare tarieven aanbevolen door de overheid volgen. In 2019 kost een consultatie bij uw huisarts 26,5 euro, een avondraadpleging 30,5 euro en een huisbezoek 39 euro.

 

Wat is een Globaal Medisch Dossier (GMD)?

Wij vinden het heel belangrijk dat alle informatie omtrent uw medische toestand goed bewaard wordt. Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Dit bevat niet alleen de informatie van de onderzoeken in onze praktijk, maar ook alle verslagen en resultaten van specialisten en ziekenhuisopnames. Het is dus belangrijk dat u bij andere artsen steeds onze praktijknaam vermeldt. Zo kunnen wij u bij verwijzing ook steeds alle noodzakelijke gegevens meegeven.

Het goed beheren van uw dossier vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op consultatie komt. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw artsenpraktijk. Door het afsluiten van een GMD in onze praktijk krijgt u een extra remgeldterugbetaling van 30%, evenals de terugbetaling van de volledige toeslag voor een avondraadpleging in onze praktijk. Het toewijzen van uw GMD aan onze praktijk laat u uiteraard nog steeds vrij om ook andere huisartsen te raadplegen.