Mazelen in opmars: bescherm uw jonge baby bij reizen naar een risicogebied


Deze zomer op reis naar een risicogebied met een baby tussen 6 en 12 maand oud? 

Risicogebieden:

 • Alle landen in Afrika en Azië
 • Albanië
 • Frankrijk
 • Georgië
 • Israël
 • Italië
 • Kazachstan
 • Kirgizië
 • Oekraïne
 • Polen
 • Roemenië
 • Slovakije
 • Venezuela

Lees volgende informatie omtrent de noodzaak van een extra mazelenvaccin op onderstaande website

https://www.itg.be/N/Artikel/mazelenvaccinatie

 Dit vaccin is gratis verkrijgbaar en op voorraad in onze praktijk . 


Resultaten bloedname _ GDPR-wetgeving


Beste patiënt,

Sinds de vernieuwde privacywetgeving is het e-mailen van persoonlijke en medische gegevens een delicate zaak geworden. Wij zijn helaas verplicht te stoppen met het doormailen van bloedresultaten.


Wij begrijpen en moedigen aan dat u als patiënt ook zelf over uw bloedresultaten beschikt en deze mee opvolgt.

Er zijn 3 mogelijkheden om uw resultaten op papier te zien: 

1) tijdens uw volgende consultatie kan u een uitprint van uw bloedresultaten vragen

2) via COZO  www.cozo.be

U vindt daar niet alleen uw bloedresultaten maar tevens administratieve functies zoals therapeutische relaties, dossierlogging, geïnformeerde toestemming, medische beelden, vaccinaties en medicatieschema’s. Uw bloedresultaten zijn 3 dagen na bloedafname beschikbaar op de COZO-website : www.cozo.be; u dient te beschikken over een kaartlezer en een elektronische identiteitskaart.

3) via HELENA  https://helena.care

Via HELENA kan uw huisarts uw bloedresultaten beschikbaar stellen en er tevens korte commentaar bij plaatsen.


U kan de praktijk telefonisch contacteren elke voormiddag tussen 9h en 11h. De praktijkassistente zal u dan telefonisch melden “het is ok” of “u moet langskomen” (dringend of niet-dringend).

Wij vragen uw begrip dat de praktijkassistente geen tijd heeft om elke bloedresultaat in detail helemaal te overlopen.

Kort samengevat:

na uw bloedname kan u na 5 dagen in de voormiddag tss 9h en 11h bellen of alles ok is

u kan uw resultaten bekomen op de volgende consultatie of zelf opzoeken op COZO of HELENA


Dank voor uw begrip

Dr. Haesaert _ Dr. Kerckvoorde _ Dr. Bobelyn _ PA KimberlyWachtpost Meetjesland vanaf 4/1/2019


Vanaf vrijdag 4 januari 2019 zal de weekendwachtdienst niet meer in Aalter georganiseerd worden.

Concreet betekent dit u vanaf vrijdagavond 19h tot en met maandagochtend 08h de dokter van wacht kan bereiken op het nummer 1733. Een consultatie op afspraak zal u dan aangeboden worden in de wachtpost in het ziekenhuis van Eeklo. In uitzonderlijke omstandigheden waarbij u niet zelf op consultatie kan gaan, zal een huisarts naar u thuis gezonden worden. Meer informatie vindt u spoedig op de website https://www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be

In de week blijft de wachtdienst wel nog steeds zoals voorheen verzorgd door huisartsen van Aalter en Ursel. U kan ook 1733 bellen, waarna u gevraagd wordt de postcode in te geven en af te sluiten met een hekje (9880#). Vervolgens wordt u doorgeschakeld naar de dokter van wacht.


Nucleair ongeval: jodiumtabletten in huis halen


De apotheek kan u op gratis jodiumtabletten afleveren na tonen van uw identiteitskaart.

Indien u kinderen jonger dan 18 jaar in huis hebt, zwanger bent of borstvoeding geeft, wordt dit ten zeerste aanbevolen, maar iedereen kan deze afhalen.

Ingeval van een bevestigd nucleair ongeval kan u de jodiumtablet oplossen in water en eenmalig 1 dosis innemen. De overheid zal desgevallen via alle communcatiekanalen de timing en dosis communiceren.

Document vertrouwelijk 


Indien u arbeidsongeschikt bent, dient u naast uw werkgever ook uw ziekenfonds (mutualiteit) hierover te informeren.

Dit doet u met het ‘attest vertrouwelijk’, u kan deze attesten opvragen bij uw ziekenfonds.

U dient dit tijdig binnen te brengen naargelang uw statuut (arbeiders 14 dagen, bedienden 28 dagen, interimcontracten 2 dagen, kinderopvang 2 dagen). U kan uw correcte termijn navragen bij uw ziekenfonds.

Nieuw sedert 01/01/2018 is dat ook zelfstandigen binnen de 14 dagen aangifte dienen te doen, omdat ook zij vanaf de 15de dag aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Laattijdige aangifte wordt streng gestraft: uw ziekenfonds houdt dan 10% van uw vervallen uitkering in.

Breng uw attest vertrouwelijk dus altijd mee op consultatie.

Let op de timing van uw operatie als zelfstandige


In veel gevallen hebt u bij chirurgische ingrepen weinig keuze: u bent bijvoorbeeld ernstig ziek of hebt veel pijn? In dat geval dient de operatie zo snel mogelijk door te gaan. 

Soms echter weet u al een tijdje dat de operatie moet gebeuren en hebt u _indien de agenda van de chirurg het toelaat_ wel inspraak in de timing.

Als zelfstandige kan u vrijgesteld worden van uw sociale bijdragen gedurende 1 kwartaal indien uw arbeidsongeschiktheid start in de eerste maand van het kwartaal en eindigt in het laatste maand van het kwartaal.U hoeft hiervoor geen volledig kwartaal afwezig te zijn.

Informeer u hiervoor bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Vaccinaties 


De standaardvaccinaties van Kind & Gezin omvatten de vaccinaties die aanbevolen worden door de Hoge Gezondheidsraad en gebaseerd zijn op wetenschappelijke informatie.

Dit zijn dus ook de vaccinaties die wij in onze huisartsenpraktijk standaard aanbevelen.

Deze vaccinaties vindt u hier: https://www.kindengezin.be/img/oktober2015vaccinatieschema.pdf

Naast het basisvaccinatieschema komen er de laatste jaren extra vaccinaties op de markt waarvan u als ouder de keuze hebt om uw kind te vaccineren.

Graag willen wij u hierover vrijblijvend informeren:

 1. Vaccinatie tegen varicella (windpokken)

Hoewel windpokken een grote ziektelast geeft en veelal ongecompliceerd verloopt, treden er zeldzaam complicaties op. Een vaccinatie tegen de windpokken kan dus deze ernstige complicaties helpen voorkomen.  De exacte beschermingsduur is echter niet bekend, en de noodzaak en het ogenblik van toediening van een herhalingsinenting staan nog niet vast. Dit vaccin kan op elke leeftijd gegeven worden, wij adviseren dan wel eerst een controle bloedname om te bevestigen dat u de windpokken nog niet doormaakte . 

Dit vaccin kost €48 per stuk en is volledig ten laste van de patiënt. Het voorgestelde vaccinatieschema is twee vaccinaties met minstens 6 weken tussen, bij voorkeur pas te starten vanaf 1 jaar.


        2. Vaccinatie tegen meningitis B

Meningitis, of hersenvliesontsteking, door meningococ B is een levensbedreigende aandoening, doch ook zeer zeldzaam  (< 1/100.000 personen/jaar). Meningitis door meningococ C zit standaard in het vaccinatieschema , doch het vaccin tegen meningococ B is nieuw. Het vaccin is veilig maar er is nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouw wat betreft de werkzaamheid in vivo (in Europa is het Verenigd Koninkrijk het enige land dat een veralgemeende vaccinatiecampagne heeft opgezet).   Dit vaccin kost € 86 per stuk en is volledig ten laste van de patiënt. Het voorgestelde vaccinatieschema voor zuigelingen is bij voorkeur 3 dosissen op schema 2-4-6 maanden met een booster tussen 12 en 15 maanden. Indien op latere leeftijd pas gestart wordt met de vaccinatie, kunnen minder aantal vaccinaties volstaan. De exacte beschermingsduur is echter niet bekend, en de noodzaak en het ogenblik van toediening van een herhalingsinenting staan nog niet vast.

Vaccinatie tegen de zona


Recent is er een vaccin op de markt gekomen tegen opstoten van het herpes zoster virus,ook wel de zona genoemd. Dit vaccin wordt aanbevolen door de hoge gezondheidsraad vanaf 65 jaar, voor sommige zelfs reeds vanaf 50 jaar. Hebt u regelmatig last van zona, bespreek dan met ons tijdens uw volgende consultatie of u hiervoor in aanmerking komt.

Meer informatie kan u alvast vinden op : 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/9209_hgr_advies_zonaa5_pdt.pdfExamenstress: met koffie of red bull een nachtje doorwerken?


Beperk de consumptie van caffeïne.

In een blikje energiedrank zit 80mg caffeïne, dit komt overeen met 1 gemiddelde koffie of 2 standaardblikjes cola.

De hoge gezondheidsraad stelt de volgende richtlijnen voor

 • Volwassenen: zeker niet meer dan 400 mg per dag, of nog beter, niet meer dan 300 mg per dag (meer dan 3 blikjes energiedrank of koffie kunnen symptomen zoals misselijk, hoofdpijn, hartkloppingen, etc geven)
 • Adolescenten: max. 100mg per dag ( 1 energiedrank is dus al de maximale dosis)
 • Kinderen onder 12 jaar:. Kinderen kunnen beter helemaal géén caffeïnerijke producten innemen. Opgelet met de accidentele inname van caffeïne, energiedranken zitten vaak in kleurrijke blikjes, wat er voor de kinderen heel aantrekkelijk uitziet.


Bijkomende nuttige raad betreffende energiedranken

 • Mix energiedranken niet met alcohol of drugs. Caffeïne verhoogt het risico op dehydratatie.
 • Vermijdt energiedranken als je een hoge bloeddruk of een hartaandoening hebt.
 • Het verbruik van energiedranken is af te raden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Caffeïne-inname tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op een miskraam of een laag geboortegewicht. Tijdens de borstvoedingsperiode kan het leiden tot nervositeit bij de baby. De halfwaardetijd van caffeïne (de tijd die nodig is om de gehalte ervan in het bloed te halveren) ligt hoger in latere stadia van de zwangerschap en bij baby’s jonger dan 6 maanden.
 • Vermijdt het gebruik van energiedranken bij zware fysieke inspanningen. Caffeïne stimuleert de nieren, waardoor vocht sneller het lichaam verlaat. Hierdoor verhoogt de kans op dehydratatie.