Vaccinaties 


De standaardvaccinaties van Kind & Gezin omvatten de vaccinaties die aanbevolen worden door de Hoge Gezondheidsraad en gebaseerd zijn op wetenschappelijke informatie.

Dit zijn dus ook de vaccinaties die wij in onze huisartsenpraktijk standaard aanbevelen.

Deze vaccinaties vindt u hier: https://www.kindengezin.be/img/oktober2015vaccinatieschema.pdf

Naast het basisvaccinatieschema komen er de laatste jaren extra vaccinaties op de markt waarvan u als ouder de keuze hebt om uw kind te vaccineren.

Graag willen wij u hierover vrijblijvend informeren:

 1. Vaccinatie tegen varicella (windpokken)

Hoewel windpokken een grote ziektelast geeft en veelal ongecompliceerd verloopt, treden er zeldzaam complicaties op. Een vaccinatie tegen de windpokken kan dus deze ernstige complicaties helpen voorkomen.  De exacte beschermingsduur is echter niet bekend, en de noodzaak en het ogenblik van toediening van een herhalingsinenting staan nog niet vast. Dit vaccin kan op elke leeftijd gegeven worden, wij adviseren dan wel eerst een controle bloedname om te bevestigen dat u de windpokken nog niet doormaakte . 

Dit vaccin kost €48 per stuk en is volledig ten laste van de patiënt. Het voorgestelde vaccinatieschema is twee vaccinaties met minstens 6 weken tussen, bij voorkeur pas te starten vanaf 1 jaar.


        2. Vaccinatie tegen meningitis B

Meningitis, of hersenvliesontsteking, door meningococ B is een levensbedreigende aandoening, doch ook zeer zeldzaam  (< 1/100.000 personen/jaar). Meningitis door meningococ C zit standaard in het vaccinatieschema , doch het vaccin tegen meningococ B is nieuw. Het vaccin is veilig maar er is nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouw wat betreft de werkzaamheid in vivo (in Europa is het Verenigd Koninkrijk het enige land dat een veralgemeende vaccinatiecampagne heeft opgezet).   Dit vaccin kost € 86 per stuk en is volledig ten laste van de patiënt. Het voorgestelde vaccinatieschema voor zuigelingen is bij voorkeur 3 dosissen op schema 2-4-6 maanden met een booster tussen 12 en 15 maanden. Indien op latere leeftijd pas gestart wordt met de vaccinatie, kunnen minder aantal vaccinaties volstaan. De exacte beschermingsduur is echter niet bekend, en de noodzaak en het ogenblik van toediening van een herhalingsinenting staan nog niet vast.

Vaccinatie tegen de zona


Recent is er een vaccin op de markt gekomen tegen opstoten van het herpes zoster virus,ook wel de zona genoemd. Dit vaccin wordt aanbevolen door de hoge gezondheidsraad vanaf 65 jaar, voor sommige zelfs reeds vanaf 50 jaar. Hebt u regelmatig last van zona, bespreek dan met ons tijdens uw volgende consultatie of u hiervoor in aanmerking komt.

Meer informatie kan u alvast vinden op : 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/9209_hgr_advies_zonaa5_pdt.pdfVaccinatie tegen griep


Elk jaar verandert het griepvirus, daarom moet je je elk jaar opnieuw laten vaccineren.

De aanbevolen periode is oktober en november op een moment dat u niet ziek bent.

Net zoals voorgaande jaren wordt deze primair aanbevolen aan risicogroepen: 

Groep 1: Personen met een risico op complicaties: 

• zwangere vrouwen in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap op het ogenblik van het griepseizoen;

• chronisch zieken 

• iedereen ouder dan 65 jaar;

• personen die verblijven in een instelling; 

• kinderen van 6 maanden tot 18 jaar onder langdurige aspirinetherapie.  

Groep 2: Personen werkzaam in de gezondheidssector; 

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1 of kinderen jonger dan 6 maanden.


Meer informatie vindt u via volgende link: 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9418_seizoensgriep_2017-2018.pdf


Examenstress: met koffie of red bull een nachtje doorwerken?


Beperk de consumptie van caffeïne.

In een blikje energiedrank zit 80mg caffeïne, dit komt overeen met 1 gemiddelde koffie of 2 standaardblikjes cola.

De hoge gezondheidsraad stelt de volgende richtlijnen voor

 • Volwassenen: zeker niet meer dan 400 mg per dag, of nog beter, niet meer dan 300 mg per dag (meer dan 3 blikjes energiedrank of koffie kunnen symptomen zoals misselijk, hoofdpijn, hartkloppingen, etc geven)
 • Adolescenten: max. 100mg per dag ( 1 energiedrank is dus al de maximale dosis)
 • Kinderen onder 12 jaar:. Kinderen kunnen beter helemaal géén caffeïnerijke producten innemen. Opgelet met de accidentele inname van caffeïne, energiedranken zitten vaak in kleurrijke blikjes, wat er voor de kinderen heel aantrekkelijk uitziet.


Bijkomende nuttige raad betreffende energiedranken

 • Mix energiedranken niet met alcohol of drugs. Caffeïne verhoogt het risico op dehydratatie.
 • Vermijdt energiedranken als je een hoge bloeddruk of een hartaandoening hebt.
 • Het verbruik van energiedranken is af te raden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Caffeïne-inname tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op een miskraam of een laag geboortegewicht. Tijdens de borstvoedingsperiode kan het leiden tot nervositeit bij de baby. De halfwaardetijd van caffeïne (de tijd die nodig is om de gehalte ervan in het bloed te halveren) ligt hoger in latere stadia van de zwangerschap en bij baby’s jonger dan 6 maanden.
 • Vermijdt het gebruik van energiedranken bij zware fysieke inspanningen. Caffeïne stimuleert de nieren, waardoor vocht sneller het lichaam verlaat. Hierdoor verhoogt de kans op dehydratatie.

Zelfdiagnostiek is hip, hartfilmpjes zelf maken ?

Gaande van allerlei testen met urine of bloed op strookjes papier, over elektronische gadgets tot genetisch onderzoek: zelfdiagnostiek is hip en in de mode.

Wij volgen mee op welke elektronische toepassingen voor u een meerwaarde kunnen zijn en die we kunnen integreren binnen onze praktijk.

Wij hebben voor u getest: de AliveCor Kardia.

Het idee is het maken van een hartfilmpje (ECG) met behulp van een sensor die je zowel op om het even welke smartphone kan kleven, als in een polsbandje van je Apple Watch verwerken.

De installatie van de app is heel eenvoudig en door simpelweg je vingers op de sensor te zetten, zie je heel snel een resultaat dat er verrassend geloofwaardig uitziet.

Het wordt commercieel in de markt gezet als detector voor voorkamerfibrillatie. Een veel voorkomende ritmestoornis die aanleiding kan geven tot klontervorming in hart, waardoor –veelal de oudere populatie- op sterke bloedverdunners wordt gezet.

Deze ritmestoornis kan paroxysmaal zijn, dit wil zeggen plots opkomen en weer verdwijnen, waardoor de symptomen soms weg kunnen zijn alvorens je in ons kabinet bent. Door de thuisregistratie kan je “bewijzen” dat je effectief een ritmeprobleem had.

Wanneer we hier kritisch over reflecteren, kunnen we volgende opmerkingen oplijsten:

 • Een “echt” elektrocardiogram in onze praktijk bestaat uit 12 afleidingen zodat we de elektrische activiteit van uw hart vanuit alle richtingen kunnen observeren. Deze alivecor Kardia bevat er slechts 1, nu op zich zou dit theoretische gezien voldoende moeten zijn voor een ritmestoornis te detecteren. Gezien heden het wetenschappelijk bewijs dat dergelijke registraties “even goed” zijn als onze huidige EKG’s ontbreekt, stelt zich dan toch de vraag of we louter hierop vertrouwen om medicatie op te stellen. Verwacht wordt dat er dan in de huidige setting toch verdere testing met geregistreerde EKG’s en holters gepland worden om deze ritmestoornis opnieuw te detecteren alvorens therapeutische beslissingen te nemen.
 • Daarnaast stelt zich de vraag wat er gebeurt als het EKG andere informatie weergeeft: zoals bijvoorbeeld foutief suggereren dat er een hartinfarct is? Of u maakt een licht hartinfarct door, maar uw EKG stelt u vals gerust dat er (nog) niets zichtbaar is op uw hartfilmpje?.
 • In de States biedt de app u de mogelijkheid uw EKG rechtstreeks te verzenden naar een arts, maar een EKG is ook maar een hartfilmpje, zonder de patiënt zijn verhaal te horen en te weten welke medicatie hij neemt; zal het advies vaak luiden: contacteer uw arts.
 • Technische gadgets worden op heden voornamelijk gebruikt door jonge mensen en voorkamerfibrillatie wordt frequenter naarmate men ouder wordt. In de bevolkingsgroep jonger dan 50 jaar komt voorkamerfibrillatie voor bij minder dan 0,5% van de populatie, terwijl bij 80-plussers de aandoening (naargelang de studies) bij 5 tot 15% van de populatie voorkomt.

Er zal de komende jaren een toename van medische thuisgadgets ontstaan. Wij kijken ook mee welke hiervan in de huisartsenpraktijk nuttig kunnen zijn en zullen niet nalaten u te informeren indien iets voor u van bijzonder nut kan zijn. De AliveCor Kardia zal voorlopig voor het merendeel van de kopers voornamelijk een fancy gadget zijn.